DISCLAIMER

 

Kathy Michielsen – KERNgezond Academy is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.

 

U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden.

 

U dient nooit uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

 

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

 

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. De informatie is alleen bedoeld voor onderwijzende doeleinden. En niet bedoeld te diagnosticeren, voor te schrijven, te behandelen, te genezen of te voorkomen van welke aandoening, ziekte, verwonding of wat dan ook. Gebruik deze informatie niet om een bezoek aan de huisarts te vervangen. Wanneer gezondheidsklachten een aandoening, ziekte of verwonding met zich meebrengen die een medisch onderzoek noodzakelijk maakt, bezoek dan een medisch specialist. Kathy Michielsen – KERNgezond Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van de gepubliceerde informatie of middelen.

 

In het geval dat de Kathy Michielsen – KERNgezond Academy u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen en/of voedingssupplementen en/of essentiële oliën adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen. En het nemen ervan steeds te doen in overleg met uw behandelend arts.

 

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op de website www.KERNgezond.Academy van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit  ik, Kathy Michielsen – KERNgezond Academy, uit.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Kathy Michielsen -KERNgezond Academy.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder haar schriftelijke toestemming.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Kathy Michielsen – KERNgezond Academy kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Kathy Michielsen – KERNgezond Academy attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

 

Klachten.
Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

 

 

©2020 KERNgezond Academy  -  Privacyverklaring   -   Disclaimer   -  Huisregels